Ga naar de inhoud
Bel ons op 0524 20 80 05 of mail naar

Wat is

Groenkeur

Groenkeur is uitgegroeid tot het énige onafhankelijke keurmerk voor de groene sector met een verscheidenheid aan certificaten. Of het nu gaat om openbaar groen, een bedrijfsterrein, schoolplein, watergang, sportpark of begraafplaats. U kunt altijd op de hoge kwaliteit van onze deelnemers rekenen. Het keurmerk voor deze bedrijven heeft als basis de internationale kwaliteitsnorm ISO 9001:2015. Groenkeur kent daarnaast extra eisen op het gebied van duurzame kwaliteit, vakbekwaamheid, veilig werken en groenkennis. Ons keurmerk bestaat uit negen verschillende richtlijnen. Groenprofessionals die aan deze richtlijnen voldoen, zijn in het bezit van een Groenkeur bedrijfs-, product- en/of persoonscertificaat.

Waarom

Groenkeur

Bij uw aanbesteding of opdracht voor advies, aanleg of onderhoud dan wel beheer wilt u zeker weten dat wat u vraagt ook wordt geleverd. Vraag daarom in uw opdracht naar het Groenkeur certificaat. Zo verzekeren wij van Curatio u dat wij een aannemer zijn die jaarlijks wordt gecontroleerd op het behalen van een hoge klanttevredenheid.

 

De basis hiervoor is het ISO 9001 kwaliteitssysteem. Daar bovenop stelt Groenkeur nog eens extra eisen. Onafhankelijke derden voeren de controles uit. En de Raad voor Accreditatie (RvA) heeft onze richtlijnen geaccepteerd. Daarnaast controleert Groenkeur onaangekondigd onze projecten met haar eigen vak deskundigen.

 

De richtlijnen van Groenkeur zijn mede opgesteld door collega’s die in onze technische commissies en ons Collega van Deskundigen zitting hebben.

Meerwaarde van

Groenkeur

Groenprofessionals met een of meer persoonscertificaten van Groenkeur hebben hun kennis tussen het reguliere onderwijs en de praktijk aangevuld. Hiermee krijgt een leven lang leren ook in de groensector vorm.

 

Onze persoonscertificaten zijn gericht op niches in de markt waar geen opleiding voor was. In het kader van een goed kwaliteitsmanagementsysteem voor de bedrijven is er echter wel behoefte aan vakgerichte opleidingen passend bij het bedrijfscertificaat in het betreffende vakgebied. Alle certificaten zijn dan ook opgesteld in overleg met opdrachtgevers, groenaannemers en opleiders.

 

Met het Groenkeur-certificaat en de bijbehorende pas tonen de groenprofessionals aan dat zij de laatste groenkennis en vaardigheden in de vingers hebben.

Nieuwsgierig? Neem contact met ons op!

Project formulier

Hidden
whatsapp